- Kurikka_ VT 3_n ja Kt67_n parantamistyön suunnittelualueen arkeologinen inventointi 2009.pdf
- Lumijoki_Kirkonkylän osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2009.pdf
- Seinäjoki_Tie Hangasnevalla, arkeologinen inventointi 2009.pdf
- Sievi_Asemanseudun - Kirkonkylän vesihuollon suunnittelualueiden arkeologinen inventointi 2009.pdf