- Haapavesi_Ivon kivikautisen asuinpaikan kartoitus 2010.pdf
- Isokyrö_Jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Kauhajoki_Keskustaajaman osayleiskaava ja laajennusosat-arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Kurikka_Keskustan ja Panttilan osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Raahe_Kopsan tuulipuiston hankealueen ja Raahe-Ruukki voimalinjan arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Raahe_Voimansiirtojohtoreitin Raahe - Vihanti-arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Tammela_Pyhäjärven ja Kuivajärven vesiväyläyhteyden avaaminen - hankkeen toimenpidealueen arkeologinen inventointi 2010.pdf
- Tyrnävä_Markkuun, Ängeslevän ja Jokisillan kylien osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010.pdf