Tietoa

Tietoa muinaisjäännöksistä    

Muinaisjäännökset ovat maanpäällisiä, maanalaisia ja vedenalaisia rakenteita, jotka ovat jälkiä aiemmasta ihmisen toiminnasta. Ne jaetaan esihistoriallisiin muinaisjäännöksiin (noin 1100-1350-luvuille asti) ja sitä nuorempiin historiallisiin muinaisjäännöksiin. Jälkimmäiseen ryhmään luokitellaan lisäksi noin yli sata vuotta sitten pois käytöstä jääneet merkittävät rakenteet.  Kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63).

 

> Mikä on muinaisjäännös? (Museovirasto)
 
> Muinaismuistolaki
> Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet
Tietoa Suomen esihistoriasta
> Suomen kivikauden esineistöä (Helsingin yliopisto/ arkeologia)
> Suomen esihistoriallinen keramiikkaa (Helsingin yliopisto/ arkeologia)
> Suomen esihistorian kronologiakaavio (Mikroliitti Oy)